Wednesday, April 25, 2007

Hyllyjen välissä

Sukupuolihäiriköt merkitsivät kaupoissa myytäviä tuotteita tunnuksilla "lähinnä naisille", "lähinnä miehille", "tänään miehille" ja "tänään naisille". Löydä sukupuolihäiriköt lähikaupastasi!

Friday, March 23, 2007

WC-tilat kuuluvat kaikille

Tänään ryhmä sukupuolihäiriköitä otti kohteekseen sukupuolitetut WC-tilat.

WC:ssä käydessä on lähes aina tunnustettava jotain sukupuolta. WC-tiloissa on yleensä valittava kahdesta vaihtoehdosta. Liikkumisesteetön WC eli inva-wc edustaa tilaa, jossa voi käydä sukupuolittumatta. Toisaalta sukupuolineutraalit inva-wc:t tuottavat osaltaan sukupuolineutraalia vammaisuutta, mitä on pidetty ongelmallisena. Kiinnitimme siis inva-wc:n oveen lapun "Myös naisille ja miehille". Tällä tavalla toimme esiin inva-wc:iden oletettua sukupuolineutraaliutta.

WC-tila-aktiolla vaadimme WC-tiloja kaikille.

Thursday, March 15, 2007

Sukupuolihäiriö tapahtuu koko ajan

Tämä blogi on olemassa, koska sukupuolihäiriö tapahtuu koko ajan. Kaksi vastakkaista sukupuolta eivät vain ole, vaan ne ovat pikemminkin konstruktioita. On myös paljon ihmisiä, jotka eivät ole selvästi naisia tai miehiä niin kuin nainen ja mies yleensä määritellään.

Mitä sukupuoli edes on?

Missä sukupuoli oikein sijaitsee, jos ne ruumiinosat joita kulloinkin pidetään sukupuolen todellisina määrittäjinä, voivat kuitenkin olla ristiriidassa keskenään tai sen kanssa, mitä henkilö itse pitää sukupuolenaan? Sijaitseeko sukupuoli kromosoimeissa vai anatomisissa yksityiskohdissa? Jos sukupuoli sijaitsee kromosomeissa, miksi puhutaan kuitenkin XX-miehistä? Jos sukupuoli taas sijaitsee genitaaleissa, miksi sukupuolta ylipäätänsä yritetään määrittää kromosomeista? Ruumiinosien käsittäminen sukupuolieron merkeiksi onkin eräänlainen kulttuurinen erottelu. Sukupuoli ei ole vain "sukupuolivähemmistöille" hankala, se on sitä kaikille.

Vakiintunut käsitys kahdesta vastakkaisesta sukupuolesta kohtelee väkivaltaisesti varsinkin niitä, jotka eivät sovi tähän käsitykseen. Intersukupuolisia ruumiita on leikkauksilla muokattu sopimaan jompaan kumpaan sukupuoleen. Ruumista täytyy korjata, jos ruumis ei vastaa sitä mitä "oikealta naiselta" tai "oikealta mieheltä" vaaditaan. Käsitys kahdesta vastakkaisesta sukupuolesta sanoo myös joitain ihmisiä epäaidoiksi. Osaa ihmisistä pidetään oikeina naisina tai oikeina miehinä, osaa taas epäaitoina. Kenellä on oikeus kutsua itseään naiseksi? Mitä vaaditaan, että ihminen voi sanoa itseään naiseksi? Täyttääkö kukaan niitä vaatimuksia, joita ymmärrettäville sukupuolille on asetettu?

Sukupuolihäiriön on tarkoitus osoittaa sukupuolen rakentuneisuus omalla toiminnallaan. Jatkoa seuraa.